Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Detský svet HOLA HOP, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
21 288 € 19 666 € 11 926 € 7 937 € 9 526 € 6 854 € 5 046 € 5 045 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
21 288 € 19 666 € 11 926 € 7 937 € 9 526 € 6 854 € 5 046 € 5 045 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
0 € 0 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
21 288 € 19 666 € 11 926 € 7 937 € 9 526 € 6 854 € 5 046 € 5 045 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
21 288€ 19 666€ 11 926€ 7 937€ 9 526€ 6 854€ 5 046€ 5 045€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
21 288 € 19 666 € 11 926 € 7 937 € 9 526 € 6 854 € 5 046 € 5 045 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
14 974 € 12 977 € 11 227 € 7 216 € 9 045 € 6 323 € 4 516 € 4 995 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 011 € 5 012 € 5 011 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
11€ 12€ 11€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
7 977€ 6 226€ 4 948€ 1 313€ 1 313€ -496€ -16€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
1 997 € 1 751 € 1 279 € 903 € 2 732 € 1 808 € -480 € -16 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
6 314 € 6 689 € 699 € 721 € 481 € 531 € 530 € 50 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
18€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 582 € 1 957 € 681 € 721 € 481 € 531 € 530 € 50 €
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 177€ -7€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
405€ 739€ 688€ 721€ 481€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 218€ 51€ 50€ 50€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
4 732€ 4 732€