Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.04.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
14 745 € 11 108 € 5 493 € 4 993 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
14 745 € 11 108 € 5 493 € 4 993 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
13 579 € 9 559 € 484 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
13 579€ 9 559€ 484€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 166 € 1 549 € 5 009 € 4 993 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 166€ 1 549€ 5 009€ 4 993€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
14 745 € 11 108 € 5 493 € 4 993 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
2 295 € 3 934 € 4 633 € 4 825 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-1 066€ -367€ -175€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-1 639 € -699 € -192 € -175 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
12 450 € 7 174 € 860 € 168 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
12 450 € 7 174 € 860 € 168 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
6 380€ 6 401€ 1€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 948€ 282€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
242€ 491€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
3 880€ 380€ 167€