Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RETRUS s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
11 541 459 € 4 921 765 € 1 119 949 € 355 € 392 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
6 685 417€ 1 512 171€ 392 850€ 355€ 392€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 856 042€ 3 409 594€ 727 099€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
11 513 983 € 4 893 561 € 1 108 352 € 794 € 1 216 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 243 343€ 1 331 066€ 367 806€ 269€ 268€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 074€ 46 814€ 458€ 374€
11
C.
Služby
4 250 347€ 3 515 681€ 740 546€ 67€ 574€
12
D.
Osobné náklady
13 219€
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
27 476 € 28 204 € 11 597 € -439 € -824 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
40 695 € 28 204 € 11 597 € -439 € -824 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
10 376 € 5 384 € 1 139 € 44 € 79 € 94 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
5 201€ 5€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 175€ 5 384€ 1 139€ 44€ 79€ 89€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-10 376 € -5 384 € -1 139 € -44 € -79 € -94 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
17 100 € 22 820 € 10 458 € -44 € -518 € -918 €
36
P.
Daň z príjmov
3 553€ 2 880€ 2 106€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
13 547 € 19 940 € 8 352 € -1 004 € -518 € -918 €