Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EUROLIGHT MOBIL s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
382 149 € 402 819 € 356 649 € 197 052 € 19 198 € 2 200 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
2 461€ 30 520€ 43 623€ 63 625€ 18 919€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
365 105€ 357 785€ 311 382€ 131 588€ 279€ 2 200€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 583€ 14 514€ 1 644€ 1 839€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
343 870 € 286 652 € 293 011 € 186 415 € 19 081 € 99 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 350€ 14 848€ 21 570€ 26 371€ 6 911€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
45 640€ 24 611€ 49 097€ 28 874€ 6 420€
11
C.
Služby
202 100€ 152 205€ 131 540€ 88 781€ 2 670€ 99€
12
D.
Osobné náklady
90 723€ 92 225€ 85 186€ 37 526€ 2 952€
13
E.
Dane a poplatky
622€ 445€ 611€ 533€ 128€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 300€ 622€ 752€ 376€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 135€ 1 696€ 4 255€ 3 954€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
38 279 € 116 167 € 63 638 € 10 637 € 117 € 2 101 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
117 476 € 196 641 € 152 798 € 51 187 € 3 197 € 2 101 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
772 € 838 € 396 € 309 € 102 € 48 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
6€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
772€ 838€ 396€ 303€ 102€ 48€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-772 € -838 € -396 € -308 € -102 € -48 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
37 507 € 115 329 € 63 242 € 10 329 € 15 € 2 053 €
36
P.
Daň z príjmov
8 823€ 25 044€ 14 004€ 2 171€ 480€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
28 684 € 90 285 € 49 238 € 8 158 € -465 € 1 573 €