Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Packeta Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.07.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
17 120 354 € 7 608 816 € 4 009 696 € 3 046 508 € 1 248 637 € 48 944 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 031 519 € 1 890 756 € 27 128 € 16 266 € 8 611 € 4 632 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
2 031 519 € 1 890 756 € 27 128 € 16 266 € 8 611 € 4 632 €
012
A.II.1
Pozemky
531 971€ 531 971€
013
A.II.2
Stavby
1 206 135€ 1 228 270€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
239 490€ 130 515€ 27 128€ 16 266€ 8 611€ 4 632€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
53 923€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
15 032 044 € 5 649 580 € 3 940 834 € 3 030 242 € 1 240 026 € 44 312 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
852 €
032
B.I.1
Materiál
852€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
42 304 € 38 096 € 11 564 € 1 342 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
42 304€ 38 096€ 11 564€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
11 068 061 € 3 856 709 € 2 587 237 € 2 742 996 € 1 136 311 € 37 729 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 038 746€ 3 753 909€ 2 282 596€ 1 826 806€ 969 773€ 37 100€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
282 511€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
76 670€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
29 315€ 26 130€ 22 130€ 916 190€ 166 538€ 629€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
3 920 827 € 1 754 775 € 1 342 033 € 285 904 € 103 715 € 6 583 €
056
B.IV.1
Peniaze
21 939€ 17 261€ 18 918€ 285 904€ 103 715€ 6 583€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 898 888€ 1 737 514€ 1 323 115€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
56 791 € 68 480 € 41 734 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
49 308€ 68 480€ 4 044€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 483€ 0€ 37 690€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
17 120 354 € 7 608 816 € 4 009 696 € 3 046 508 € 1 248 637 € 48 944 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
755 988 € 455 251 € 230 564 € 163 877 € -52 984 € -47 035 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
449 751 € 225 062 € -35 231 € -57 984 € -52 035 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
449 751€ 225 062€ 22 753€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-57 984€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
300 737 € 224 689 € 260 295 € 216 861 € -5 949 € -52 035 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
15 953 324 € 7 063 124 € 3 779 132 € 2 882 631 € 1 301 621 € 95 979 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
229 895 € 136 776 € 142 298 € 30 205 € 4 787 € 1 314 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
87 225€ 23 558€ 23 550€ 30 205€ 4 787€ 1 314€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
19 400€ 19 400€ 19 400€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
123 270€ 93 818€ 99 348€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
50 609 € 64 031 € 2 101 € 290 119 € 806 € 26 237 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
15 684€ 4 953€ 2 101€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
34 925€ 59 078€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
14 360 205 € 5 563 555 € 3 634 733 € 2 560 566 € 1 294 286 € 68 392 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
13 354 358€ 4 932 837€ 3 119 525€ 1 182 886€ 336 495€ 6 274€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
488€ 488€ 488€ 1 223 517€ 892 533€ 43 976€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
12 800€ 12 800€ 12 800€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
221 147€ 122 071€ 47 137€ 41 870€ 23 107€ 16 118€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
136 865€ 69 774€ 29 478€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
274 325€ 70 104€ 91 571€ 112 293€ 42 151€ 2 024€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
360 222€ 355 481€ 333 734€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 741€ 1 742€ 36€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 312 615 € 1 298 762 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
887 251€ 1 121 377€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
425 364€ 177 385€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
411 042 € 90 441 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
411 042€ 90 441€