Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.04.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
348 798 € 306 112 € 363 004 € 286 413 € 219 332 € 174 511 € 25 941 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
297 424€ 298 692€ 359 418€ 284 812€ 217 961€ 174 404€ 25 941€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
107€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
51 374€ 7 420€ 3 586€ 1 601€ 1 371€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
336 976 € 302 324 € 335 829 € 265 951 € 212 233 € 177 624 € 50 162 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
96 109€ 108 416€ 120 657€ 120 057€ 91 101€ 29 260€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
64 056€ 61 428€ 77 442€ 36 740€ 28 435€ 49 043€ 27 198€
11
C.
Služby
74 992€ 49 795€ 55 906€ 43 383€ 40 299€ 48 608€ 16 786€
12
D.
Osobné náklady
95 549€ 78 338€ 76 700€ 62 345€ 50 485€ 48 229€ 5 841€
13
E.
Dane a poplatky
771€ 139€ 96€ 969€ 50€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 350€ 3 317€ 3 319€ 2 231€ 1 143€ 1 143€ 287€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 920€ 1 030€ 1 034€ 1 056€ 674€ 372€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
11 822 € 3 788 € 27 175 € 20 462 € 7 099 € -3 113 € -24 221 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
62 267 € 79 053 € 105 413 € 84 632 € 58 126 € 47 600 € -18 043 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
785 € 1 844 € 1 604 € 2 560 € 1 510 € 892 € 208 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
785€ 1 844€ 1 604€ 2 560€ 1 510€ 892€ 208€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-785 € -1 844 € -1 604 € -2 560 € -1 510 € -892 € -208 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
11 037 € 1 944 € 25 571 € 17 902 € 5 589 € -4 005 € -24 429 €
36
P.
Daň z príjmov
2 374€ 1 465€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
8 663 € 1 944 € 24 106 € 16 942 € 4 629 € -4 965 € -24 429 €