Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.03.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 223 864 € 1 018 932 € 716 930 € 481 562 € 50 641 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 049 124 € 697 968 € 604 775 € 392 203 € 27 140 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
2 049 124 € 697 968 € 604 775 € 392 203 € 27 140 €
012
A.II.1
Pozemky
181 000€
013
A.II.2
Stavby
522 966€ 547 967€ 273 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 345 158€ 150 001€ 135 019€ 112 203€ 1 735€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
196 756€ 280 000€ 25 405€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
166 361 € 314 709 € 100 761 € 84 208 € 22 483 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
137 117 € 85 527 € 52 049 € 26 990 €
039
B.I.5
Tovar
137 117€ 85 527€ 52 049€ 26 990€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
7 906 € 46 307 € 12 114 € 4 715 € 8 681 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
7 906 € 18 969 € 12 114 € 227 € 6 300 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
7 906€ 18 969€ 12 114€ 227€ 6 300€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
27 338€ 4 488€ 2 381€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
21 338 € 182 875 € 36 598 € 52 503 € 13 802 €
072
B.V.1.
Peniaze
17 847€ 32 558€ 18 546€ 34 109€ 3 044€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 491€ 150 317€ 18 052€ 18 394€ 10 758€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
8 379 € 6 255 € 11 394 € 5 151 € 1 018 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 379€ 6 255€ 11 394€ 5 151€ 1 018€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 223 864 € 1 018 932 € 716 930 € 481 562 € 50 641 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
561 672 € 455 955 € 308 410 € 83 122 € -11 844 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
370 955 € 303 410 € 50 087 € -16 844 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
370 955€ 303 410€ 50 087€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 844€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
185 717 € 147 545 € 253 323 € 94 966 € -16 844 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 662 192 € 562 977 € 408 520 € 398 440 € 62 485 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
359 € 479 € 7 € 48 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
359€ 479€ 7€ 48€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 373 550€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
282 499 € 252 209 € 246 871 € 396 237 € 62 485 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
47 965 € 54 757 € 70 366 € 255 553 € 435 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
47 965€ 54 757€ 70 366€ 255 553€ 435€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
195 550€ 172 050€ 122 050€ 122 050€ 62 050€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
13 376€ 10 453€ 4 745€ 2 771€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 819€ 5 997€ 2 657€ 1 494€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
17 789€ 8 952€ 47 053€ 14 369€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 784 € 4 985 € 2 322 € 2 155 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
5 784€ 4 985€ 2 322€ 2 155€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
305 304€ 159 320€