Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
613 797 € 957 131 € 760 678 € 322 253 € 312 058 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
58 142 € 28 769 € 32 174 € 8 459 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
39 500 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
39 500€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
18 642 € 28 769 € 32 174 € 8 459 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 642€ 28 769€ 5 841€ 8 459€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
18 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
8 333€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
553 533 € 922 099 € 728 504 € 313 794 € 312 058 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
469 129 € 688 700 € 655 486 € 289 256 € 205 524 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
444 176 € 637 416 € 655 486 € 243 660 € 203 524 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
444 176€ 637 416€ 655 486€ 243 660€ 203 524€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
4 161€ 4 161€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 508€ 4 302€ 10 402€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
9 284€ 42 821€ 35 194€ 2 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
84 404 € 233 399 € 73 018 € 24 538 € 106 534 €
072
B.V.1.
Peniaze
78 204€ 40 228€ 15 610€ 10 050€ 1 609€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 200€ 193 171€ 57 408€ 14 488€ 104 925€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
2 122 € 6 263 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 122€ 6 263€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
613 797 € 957 131 € 760 678 € 322 253 € 312 058 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 697 € 190 715 € 169 725 € 129 697 € 85 140 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
40 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
185 215 € 164 225 € 124 198 € 79 640 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
185 215€ 164 225€ 124 198€ 79 640€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-222 018 € 20 990 € 40 027 € 44 557 € 80 140 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
605 100 € 766 416 € 590 953 € 192 556 € 226 918 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
585 € 391 € 150 € 45 € 8 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
585€ 391€ 150€ 45€ 8€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
145 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
265 281 € 563 785 € 521 059 € 174 735 € 226 910 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
257 742 € 531 855 € 448 187 € 173 865 € 158 744 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
257 742€ 531 855€ 448 187€ 173 865€ 158 744€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 452€ 986€ 149€ 142€ 134€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 260€ 1 606€ 1 804€ 284€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 215€ 1 798€ 1 355€ 295€ 92€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
411€ 21 243€ 33 071€ 149€ 26 217€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 201€ 6 297€ 36 493€ 41 723€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
339 234€ 57 240€ 69 744€ 17 776€