Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tradestone Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 152 832€ 1 346 096€ 1 639 640€ 641 770€ 914 678€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
1 154 871 € 1 356 875 € 1 639 641 € 641 771 € 914 678 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
85 468€ 50 131€ 531 993€ 528 011€ 150 416€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 064 364€ 1 295 965€ 1 107 648€ 113 760€ 764 262€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 039€ 10 779€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 338 268 € 1 306 179 € 1 571 332 € 583 314 € 811 793 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 718€ 11 228€ 390 742€ 201 042€ 137 897€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
96 427€ 205 772€ 73 162€ 2 569€ 157€
14
D.
Služby
1 109 892€ 1 002 407€ 1 076 012€ 369 196€ 671 757€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
50 624 € 61 564 € 27 164 € 8 243 € 1 888 €
16
E.1.
Mzdové náklady
36 069€ 44 016€ 19 493€ 6 075€ 1 393€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
12 696€ 15 287€ 6 850€ 2 132€ 487€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 859€ 2 261€ 821€ 36€ 8€
20
F.
Dane a poplatky
870€ 1 045€ 1 022€ 233€ 94€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 627€ 7 902€ 2 619€ 1 209€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 627€ 7 902€ 2 619€ 1 209€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
25 568€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27 542€ 16 261€ 611€ 822€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-183 397 € 50 696 € 68 309 € 58 457 € 102 885 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
-70 205 € 126 689 € 99 725 € 68 964 € 104 867 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
460 € 4 € 2 € 2 € 1 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
460 € 4 € 2 € 2 € 1 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
460€ 4€ 2€ 2€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
39 081 € 20 317 € 14 589 € 1 334 € 142 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
20 207 € 13 938 € 9 005 € 543 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
20 207€ 13 938€ 9 005€ 543€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 874€ 6 379€ 5 584€ 791€ 142€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-38 621 € -20 313 € -14 587 € -1 332 € -141 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-222 018 € 30 383 € 53 722 € 57 125 € 102 744 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
9 393 € 13 695 € 12 568 € 22 604 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
9 393€ 13 695€ 12 568€ 22 604€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-222 018 € 20 990 € 40 027 € 44 557 € 80 140 €