Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.04.2015
31.12.2015
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
110 969 507€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
120 368 449 € 118 296 437 € 105 297 225 € 76 452 386 € 37 522 055 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 929 880€ 2 473 816€ 1 196 989€ 156 162€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
106 710 051€ 102 873 854€ 92 543 445€ 73 447 191€ 33 582 325€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 438 560€ 1 098 526€ 2 872 945€ 837 717€ 256 779€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-108 984€ 188 524€ 666 314€ 717 215€ 1 187 907€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 916 190€ 10 878 767€ 6 568 470€ 336 278€ 2 284 521€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 482 752€ 782 950€ 1 449 062€ 957 823€ 210 523€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
122 385 266 € 122 390 624 € 113 801 402 € 82 595 884 € 41 599 702 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
710 174€ 1 224 656€ 1 028 772€ 120 174€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
79 960 809€ 76 759 327€ 70 149 308€ 54 547 557€ 26 449 810€
13
C.
Opravné položky k zásobám
37 821€ -28 683€ -79 717€ 7 588€ 57 479€
14
D.
Služby
19 736 508€ 22 496 188€ 24 329 898€ 15 958 547€ 9 708 200€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
9 244 657 € 8 083 300 € 7 383 976 € 5 947 215 € 2 652 779 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 673 172€ 5 802 321€ 5 315 925€ 4 205 276€ 1 881 784€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 264 406€ 1 990 173€ 1 809 285€ 1 542 877€ 628 971€
19
E.4.
Sociálne náklady
307 079€ 290 806€ 258 766€ 199 062€ 142 024€
20
F.
Dane a poplatky
4 598€ 5 471€ 2 714€ 1 320€ 393€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 197 380€ 2 053 112€ 1 888 271€ 1 421 317€ -402 122€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 197 380€ 2 053 112€ 1 888 271€ 1 421 317€ -402 122€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 725 164€ 9 868 804€ 4 981 815€ 42 078€ 2 284 796€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
90 519€ 157 364€ 84 740€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 677 636€ 1 771 085€ 4 116 365€ 4 550 088€ 763 627€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-2 016 817 € -4 094 187 € -8 504 177 € -6 143 498 € -4 077 647 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
10 524 195 € 6 183 232 € 1 851 432 € 4 524 419 € -1 188 478 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 402 € 4 334 € 31 593 € 15 951 € 4 994 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
414 € 67 € 178 € 123 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
414€ 67€ 178€ 123€
42
XII.
Kurzové zisky
1 654€ 2 586€ 29 808€ 15 623€ 4 871€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
334€ 1 681€ 1 785€ 150€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
580 064 € 461 943 € 589 688 € 770 684 € 651 369 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
527 536 € 411 848 € 527 282 € 634 076 € 306 433 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
527 536€ 411 848€ 527 282€ 634 076€ 306 433€
52
O.
Kurzové straty
10 471€ 10 848€ 32 115€ 113 205€ 70 368€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
42 057€ 39 247€ 30 291€ 23 403€ 274 568€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-577 662 € -457 609 € -558 095 € -754 733 € -646 375 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-2 594 479 € -4 551 796 € -9 062 272 € -6 898 231 € -4 724 022 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 689 287 € -233 386 € -357 949 € 274 251 € -1 366 397 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-2 880€ 2 880€ 2 880€ 26€ 2 902€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 692 167€ -236 266€ -360 829€ 274 225€ -1 369 299€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-4 283 766 € -4 318 410 € -8 704 323 € -7 172 482 € -3 357 625 €