Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.06.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
23 993 € 18 410 € 14 310 € 7 070 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
23 993 € 18 410 € 14 310 € 7 070 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 570 € 1 567 € 1 380 € 80 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 527€ 1 567€ 1 380€ 80€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
43€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
19 423 € 16 843 € 12 930 € 6 990 €
056
B.IV.1
Peniaze
19 423€ 16 843€ 11 667€ 6 814€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 263€ 176€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
23 993 € 18 410 € 14 310 € 7 070 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 752 € -3 860 € 8 537 € 4 270 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-8 860 € 3 537 € -730 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-730€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
6 612 € -12 397 € 4 267 € -730 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
21 241 € 22 270 € 5 773 € 2 800 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
7 410 € 5 031 € 5 773 € 2 800 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 328€ 3 689€ 4 371€ 2 775€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
12€ 12€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
12€ 13€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
424€ 261€ 15€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
10€ 9€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 646€ 1 069€ 1 365€ 3€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
13 831 € 17 239 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
11 555€ 14 850€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 276€ 2 389€