Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.06.2015
31.12.2015
01
I.
Tržby z predaja tovaru
7 974 € 4 339 € 1 526 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 028 € 3 412 € 1 183 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
946 € 927 € 343 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
43 273 € 34 829 € 19 996 € 5 244 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
43 273 € 34 829 € 19 996 € 5 244 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
33 493 € 30 971 € 13 697 € 5 919 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 599 € 5 012 € 2 058 € 626 €
10
B.2
Služby
26 894 € 25 959 € 11 639 € 5 293 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
10 726 € 4 785 € 6 642 € -675 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 516 € 13 970 € 357 € 188 €
13
C.1
Mzdové náklady
264 € 139 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
93 € 49 €
17
D
Dane a poplatky
150 € 1 050 € 666 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 € 161 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
40 € 64 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
9 020 € -10 299 € 5 636 € -702 €
39
N
Nákladové úroky
998 € 659 €
41
O
Kurzové straty
14 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
450 € 479 € 169 € 28 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 448 € -1 138 € -183 € -28 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
7 572 € -11 437 € 5 453 € -730 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 1 186 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960 € 960 € 1 186 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 612 € -12 397 € 4 267 € -730 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
7 572 € -11 437 € 5 453 € -730 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 612 € -12 397 € 4 267 € -730 €