Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NOVA MOBIL s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.06.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 531€ 30 641€ 1 377€ 157 526€ 25 033€ 2 340€ 1 974€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 027 € 7 800 € 30 680 € 19 270 € 157 776 € 25 072 € 2 340 € 1 974 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 531€ 1 974€
05
III.
Tržby z predaja služieb
30 640€ 1 377€ 157 526€ 25 033€ 2 340€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 496€ 7 800€ 40€ 17 893€ 250€ 39€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
63 349 € 25 514 € 44 625 € 16 869 € 155 926 € 25 337 € 94 € 2 523 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
30 990€ 9 329€ 5 222€ 2 234€ 5 228€ 5 537€ 716€
14
D.
Služby
6 919€ 2 245€ 34 123€ 12 013€ 146 398€ 17 260€ 94€ 1 807€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16 206 € 13 281 € 4 487 € 2 100 € 3 930 € 2 466 €
16
E.1.
Mzdové náklady
11 719€ 9 820€ 3 392€ 1 594€ 2 896€ 1 817€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 428€ 3 456€ 1 085€ 498€ 1 019€ 639€
19
E.4.
Sociálne náklady
59€ 5€ 10€ 8€ 15€ 10€
20
F.
Dane a poplatky
35€ 4€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
403€ 403€ 403€ 404€ 102€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
403€ 403€ 403€ 404€ 102€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 831€ 256€ 355€ 118€ 264€ 74€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-56 322 € -17 714 € -13 945 € 2 401 € 1 850 € -265 € 2 246 € -549 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-35 378 € -11 574 € -8 705 € -12 870 € 5 900 € 2 236 € 2 246 € -549 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 396 € 1 €
42
XII.
Kurzové zisky
1€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 396€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 482 € 1 637 € 2 483 € 1 367 € 988 € 49 € 64 € 68 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
829 € 1 233 € 1 820 € 857 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
829€ 1 233€ 1 820€ 857€
52
O.
Kurzové straty
2€ 3€ 68€ 1€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
653€ 402€ 660€ 442€ 987€ 49€ 64€ 68€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 482 € 759 € -2 483 € -1 366 € -988 € -49 € -64 € -68 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-57 804 € -16 955 € -16 428 € 1 035 € 862 € -314 € 2 182 € -617 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
226 € 237 € 960 € 480 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
226€ 237€ 960€ 480€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-57 804 € -16 955 € -16 428 € 809 € 625 € -1 274 € 1 702 € -617 €