Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.07.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
8 500 € 1 251 € 1 000 € 2 249 € 12 236 € 2 506 € 6 317 € 9 804 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
240€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
8 500€ 1 251€ 1 000€ 2 249€ 1 210€ 2 506€ 6 317€ 9 564€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
9 231€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 795€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 924 € 2 584 € 2 165 € 2 774 € 10 358 € 8 518 € 13 639 € 10 073 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
65€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
27€ 281€ 54€ 192€ 882€ 5 693€ 1 627€
11
C.
Služby
1 854€ 2 260€ 2 122€ 2 130€ 759€ 892€ 1 764€ 5 687€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
161€ 111€ 728€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
462€ 5 539€ 5 539€ 1 846€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 769€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
43€ 43€ 43€ 590€ 176€ 1 044€ 532€ 120€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
6 576 € -1 333 € -1 165 € -525 € 1 878 € -6 012 € -7 322 € -269 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
6 619 € -1 290 € -1 122 € 65 € 259 € 732 € -1 140 € 2 425 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
779 € 894 € 387 € 1 073 € 97 € 90 € 81 € 18 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
491€ 620€ 257€ 698€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
288€ 274€ 130€ 375€ 97€ 90€ 81€ 18€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-779 € -894 € -387 € -1 073 € -97 € -90 € -81 € -18 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
5 797 € -2 227 € -1 552 € -1 598 € 1 781 € -6 102 € -7 403 € -287 €
36
P.
Daň z príjmov
343€ 480€ 480€ 77€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
5 454 € -2 227 € -1 552 € -1 598 € 1 781 € -6 582 € -7 883 € -364 €