Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.07.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 251 € 1 000 € 2 249 € 12 236 € 2 506 € 6 317 € 9 804 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
240€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 251€ 1 000€ 2 249€ 1 210€ 2 506€ 6 317€ 9 564€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
9 231€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 795€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
2 584 € 2 165 € 2 774 € 10 358 € 8 518 € 13 639 € 10 073 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
65€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
281€ 54€ 192€ 882€ 5 693€ 1 627€
11
C.
Služby
2 260€ 2 122€ 2 130€ 759€ 892€ 1 764€ 5 687€
13
E.
Dane a poplatky
161€ 111€ 728€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
462€ 5 539€ 5 539€ 1 846€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 769€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
43€ 43€ 590€ 176€ 1 044€ 532€ 120€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-1 333 € -1 165 € -525 € 1 878 € -6 012 € -7 322 € -269 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-1 290 € -1 122 € 65 € 259 € 732 € -1 140 € 2 425 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
894 € 387 € 1 073 € 97 € 90 € 81 € 18 €
31
M.
Nákladové úroky
620€ 257€ 698€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
274€ 130€ 375€ 97€ 90€ 81€ 18€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-894 € -387 € -1 073 € -97 € -90 € -81 € -18 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-2 227 € -1 552 € -1 598 € 1 781 € -6 102 € -7 403 € -287 €
36
P.
Daň z príjmov
480€ 480€ 77€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-2 227 € -1 552 € -1 598 € 1 781 € -6 582 € -7 883 € -364 €