Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.07.2015
31.12.2015
01.07.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
17 270 € 21 130 € 25 262 € 28 533 € 25 004 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
479 € 1 053 € 1 628 € 2 203 € 0 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
479 € 1 053 € 1 628 € 2 203 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
479€ 1 053€ 1 628€ 2 203€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
16 791 € 20 077 € 23 634 € 26 330 € 25 004 € 5 000 €
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
44€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
500 € 265 € 2 650 € 280 € 231 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
2 385€ 198€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
500€ 265€ 265€ 82€ 231€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
16 291 € 19 812 € 20 940 € 26 050 € 24 773 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
16 291€ 19 812€ 20 940€ 26 050€ 24 773€ 5 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
17 270 € 21 130 € 25 262 € 28 533 € 25 004 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
16 701 € 20 518 € 22 863 € 17 276 € 12 717 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
15 019€ 17 363€ 12 275€ 8 016€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-3 818 € -2 345 € 5 588 € 4 260 € 7 717 € 0 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
569 € 612 € 2 399 € 11 257 € 12 287 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
449 € 422 € 2 349 € 11 207 € 12 197 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
10 000€ 6 439€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 494€ 1 207€ 2 585€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
449€ 422€ 855€ 3 173€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
120€ 190€ 50€ 50€ 90€