Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SCHMALZER Limited s.r.o.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.07.2015
31.12.2015
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
72,8 % -197,0 % -67,4 % -80,3 %
Návratnosť aktív (ROA)
0,9 % -0,8 % -0,8 % -1,5 %
Celková zadlženosť
98,8 % 99,6 % 98,9 % 98,1 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
N/A N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
Čistý cash flow
Čistý dlh
Marže
Ukazovatele zadlženosti
Čistý dlh/EBITDA
N/A N/A N/A
Záväzky/EBITDA
Celková zadlženosť
Stupeň samofinancovania
Krátkodobá zadlženosť
Finančná páka
Platobná neschopnosť celková
N/A N/A N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
Likvidita 2. stupňa
Likvidita 3. stupňa
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
Návratnosť aktív
Návratnosť aktív (EBIT)
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
Návratnosť investovaného kapitálu
Ukazovateľ aktivity
Doba splácania záväzkov
N/A N/A
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
N/A N/A
Ďalšie ukazovatele
Efektívna daňová sadzba
N/A
Prirážka
N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
Stupeň oddlženia
Krátkodobá toková oddlženosť
Miera zadlženosti vlastného imania
Altmanovo Z-skóre
N/A