Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agro Nováčany s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.07.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
108 714 € 165 791 € 138 201 € 145 217 € 145 373 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
3 392 € 120 840 € 120 840 € 120 840 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
3 392 € 120 840 € 120 840 € 120 840 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
120 840€ 120 840€ 120 840€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 392€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
105 322 € 165 791 € 17 361 € 24 377 € 24 533 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
14 128 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
13 128€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 000€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
105 322 € 165 791 € 17 361 € 24 377 € 10 405 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
105 322€ 165 791€ 17 361€ 24 377€ 10 405€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
108 714 € 165 791 € 138 201 € 145 217 € 145 373 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
2 417 € 2 049 € 558 € 1 657 € 2 773 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-2 951€ -4 442€ -3 343€ -2 227€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
368 € 1 491 € -1 099 € -1 116 € -2 227 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
106 297 € 163 742 € 137 643 € 143 560 € 142 600 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
79 623 € 163 742 € 137 643 € 143 560 € 142 600 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
600€ 600€ 600€ 600€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
27 059€ 960€ 960€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
79 623€ 136 083€ 136 083€ 142 000€ 142 000€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
26 674€