Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.07.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
165 791 € 138 201 € 145 217 € 145 373 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
120 840 € 120 840 € 120 840 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
120 840 € 120 840 € 120 840 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
120 840 € 120 840 € 120 840 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
165 791 € 17 361 € 24 377 € 24 533 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
14 128 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
13 128 €
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 000 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
165 791 € 17 361 € 24 377 € 10 405 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
165 791 € 17 361 € 24 377 € 10 405 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
165 791 € 138 201 € 145 217 € 145 373 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
2 049 € 558 € 1 657 € 2 773 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-4 442 € -3 343 € -2 227 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
1 491 € -1 099 € -1 116 € -2 227 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
163 742 € 137 643 € 143 560 € 142 600 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
163 742 € 137 643 € 143 560 € 142 600 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
600 € 600 € 600 € 600 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
27 059 € 960 € 960 €
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
136 083 € 136 083 € 142 000 € 142 000 €