Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.09.2015
31.12.2015
01
I.
Tržby z predaja tovaru
189€ 83 554€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 044€ 75 638€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-855 € 7 916 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
920 241 € 258 590 € 223 096 € 42 668 € 1 560 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
920 241€ 258 590€ 223 096€ 42 668€ 1 560€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
849 174 € 220 606 € 199 851 € 39 315 € 1 092 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
360 083€ 101 377€ 63 431€ 479€
10
B.2
Služby
489 091€ 119 229€ 136 420€ 38 836€ 1 092€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
70 212 € 37 984 € 23 245 € 11 269 € 468 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
44 645 € 18 576 € 2 672 €
13
C.1
Mzdové náklady
32 254€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
10 551€
16
C.4
Sociálne náklady
1 840€
17
D
Dane a poplatky
1 747€ 649€ 344€ 4€ 101€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
33 612€ 20 018€ 17 078€ 3 045€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
31 007€ 7 406€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 361€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 913€ 527€ 2 680€ 1 292€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 749€ 3 268€ 1 919€ 350€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
4 018 € 3 406 € 3 912 € 9 162 € 367 €
39
N
Nákladové úroky
238€
41
O
Kurzové straty
1€ 23€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
316€ 380€ 119€ 92€ 28€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-555 € -380 € -142 € -92 € -28 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 463 € 3 026 € 3 770 € 9 070 € 339 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 998 € 1 640 € 1 203 € 2 207 € 74 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 998€ 1 640€ 1 203€ 2 207€ 74€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
465 € 1 386 € 2 567 € 6 863 € 265 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 463 € 3 026 € 3 770 € 9 070 € 339 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
465 € 1 386 € 2 567 € 6 863 € 265 €