Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.09.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
414 677 € 608 724 € 72 497 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
408 033 € 419 876 € 66 194 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
408 033 € 419 876 € 66 194 €
013
A.II.2
Stavby
398 845 € 409 138 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 188 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 738 € 66 194 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 173 € 187 377 € 6 303 € 5 000 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
3 613 € 182 863 € 36 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
3 236 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
3 236 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
377 € 182 863 € 36 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
2 560 € 4 514 € 6 267 € 5 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 € 2 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 557 € 4 512 € 6 267 € 5 000 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
471 € 1 471 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
471 € 471 €
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 000 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
414 677 € 608 724 € 72 497 € 5 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 597 € 20 132 € 1 450 € 3 554 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
50 000 € 50 000 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-34 868 € -3 550 € -1 446 € 0 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-34 868 € -3 550 € -1 446 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-18 535 € -31 318 € -2 104 € -1 446 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
238 261 € 409 730 € 71 047 € 1 446 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
52 € 14 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
0 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
52 € 14 €
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
171 148 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
238 209 € 238 250 € 71 047 € 1 446 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
621 € 16 536 € 1 161 € 0 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
621 € 16 536 € 1 161 €
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
216 406 € 209 878 € 8 862 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 450 € 481 €
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
580 € 292 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
75 € 999 € 960 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
17 077 € 10 064 € 60 064 € 1 446 €
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
318 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
318 €
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
174 819 € 178 862 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
592 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 034 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
173 785 € 178 270 €