Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ganesh Deluxe s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
138 208 € 154 897 € 10 052 € 15 600 € 680 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
138 043€ 154 896€ 636€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
165€ 10 000€ 15 600€ 20€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 52€ 24€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
132 236 € 149 396 € 8 624 € 12 119 € 1 200 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
96 893€ 98 261€ 312€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 138€ 23 871€ 7 699€ 3 250€
11
C.
Služby
7 152€ 24 009€ 925€ 8 869€ 176€
12
D.
Osobné náklady
9 315€ 102€ 712€
13
E.
Dane a poplatky
613€ 777€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 125€ 2 375€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
5 972 € 5 501 € 1 428 € 3 481 € -520 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
23 025 € 8 755 € 1 376 € 3 481 € 168 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 € 2 €
25
XI.
Kurzové zisky
2€ 2€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
337 € 240 € 92 € 84 € 88 €
32
N.
Kurzové straty
71€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
266€ 240€ 92€ 84€ 88€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-335 € -238 € -92 € -84 € -88 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
5 637 € 5 263 € 1 336 € 3 397 € -608 €
36
P.
Daň z príjmov
1 411€ 1 327€ 281€ 480€ 480€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
4 226 € 3 936 € 1 055 € 2 917 € -1 088 €