Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.04.2019
30.06.2019
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.12.2015
31.12.2015
01
I.
Tržby z predaja tovaru
31 135€ 12 120€ 12 134€ 11 709€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 970€ 11 536€ 14 559€ 11 333€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
16 165 € 584 € -2 425 € 376 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 123 € 632 958 € 201 028 € 881 660 € 6 216 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 123€ 632 958€ 201 028€ 881 660€ 6 216€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
17 087 € 614 295 € 183 252 € 829 429 € 3 526 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 753€ 5 416€ 4 934€ 3 362€ 1 615€
10
B.2
Služby
15 334€ 608 879€ 178 318€ 826 067€ 1 911€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
11 201 € 19 247 € 15 351 € 52 607 € 2 690 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
23 148 € 69 813 € 52 024 € 59 023 € 4 017 €
13
C.1
Mzdové náklady
38 487€ 42 861€ 2 922€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
12 275€ 14 981€ 1 029€
16
C.4
Sociálne náklady
1 262€ 1 181€ 66€
17
D
Dane a poplatky
111€ 683€ 610€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 656€ 4 656€ 3 880€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 162€ 632€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
282€ 13 542€ 1 178€ 1 089€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-12 229 € -59 713 € -42 558 € -11 995 € -1 327 €
38
X.
Výnosové úroky
1€
39
N
Nákladové úroky
648€ 1 235€ 1€ 1€
40
XI.
Kurzové zisky
39€ 1 375€ 716€
41
O
Kurzové straty
262€ 1 857€ 2 475€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
89€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 131€ 2 113€ 594€ 359€ 12€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 779 € -3 571 € -1 077 € -2 118 € 77 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-15 008 € -63 284 € -43 635 € -14 113 € -1 250 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-15 008 € -63 284 € -44 595 € -15 073 € -1 250 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-15 008 € -63 284 € -43 635 € -14 113 € -1 250 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-15 008 € -63 284 € -44 595 € -15 073 € -1 250 €