Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FIDES Slovakia, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.04.2019
30.06.2019
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.12.2015
31.12.2015
01
I.
Tržby z predaja tovaru
31 135 € 12 120 € 12 134 € 11 709 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 970 € 11 536 € 14 559 € 11 333 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
16 165 € 584 € -2 425 € 376 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 123 € 632 958 € 201 028 € 881 660 € 6 216 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 123 € 632 958 € 201 028 € 881 660 € 6 216 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
17 087 € 614 295 € 183 252 € 829 429 € 3 526 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 753 € 5 416 € 4 934 € 3 362 € 1 615 €
10
B.2
Služby
15 334 € 608 879 € 178 318 € 826 067 € 1 911 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
11 201 € 19 247 € 15 351 € 52 607 € 2 690 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
23 148 € 69 813 € 52 024 € 59 023 € 4 017 €
13
C.1
Mzdové náklady
38 487 € 42 861 € 2 922 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
12 275 € 14 981 € 1 029 €
16
C.4
Sociálne náklady
1 262 € 1 181 € 66 €
17
D
Dane a poplatky
111 € 683 € 610 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 656 € 4 656 € 3 880 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 162 € 632 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
282 € 13 542 € 1 178 € 1 089 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-12 229 € -59 713 € -42 558 € -11 995 € -1 327 €
38
X.
Výnosové úroky
1 €
39
N
Nákladové úroky
648 € 1 235 € 1 € 1 €
40
XI.
Kurzové zisky
39 € 1 375 € 716 €
41
O
Kurzové straty
262 € 1 857 € 2 475 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
89 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 131 € 2 113 € 594 € 359 € 12 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 779 € -3 571 € -1 077 € -2 118 € 77 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-15 008 € -63 284 € -43 635 € -14 113 € -1 250 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960 € 960 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-15 008 € -63 284 € -44 595 € -15 073 € -1 250 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-15 008 € -63 284 € -43 635 € -14 113 € -1 250 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-15 008 € -63 284 € -44 595 € -15 073 € -1 250 €