Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.12.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 692€ 1 521 599€ 523 501€ 63 409€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 507 € 1 955 333 € 1 342 683 € 81 202 € 63 409 € 20 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 521 599€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 692€ 523 501€ 63 409€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
173 600€ 81 202€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
259 898€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
815€ 236€ 819 182€ 20 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
159 382 € 1 923 937 € 1 059 058 € 65 092 € 46 527 € 29 739 € 546 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 436 150€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
600€ 33 108€ 1 848€ 102€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
6 132€ 121 436€ 52 141€ 11 987€ 46 527€ 9 637€ 526€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
24 454 € 102 002 € 142 720 € 49 876 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17 140€ 70 271€ 112 633€ 40 500€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 033€ 25 494€ 26 946€ 9 047€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 281€ 6 237€ 3 141€ 329€
20
F.
Dane a poplatky
33€ 12€ 20€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
89 713€ 479€ 479€ 860€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
89 713€ 479€ 479€ 860€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
254 802€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
39 083€ 8 435€ 830 610€ 509€ 20 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-148 875 € 31 396 € 283 625 € 16 110 € 16 882 € -9 739 € -546 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 560 € 137 013 € 438 252 € 67 367 € 16 882 € -9 739 € -526 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
370 € 22 061 € 11 838 € 14 757 € 18 957 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
370 € 22 061 € 11 838 € 14 757 € 18 957 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
370€ 22 061€ 11 838€ 14 757€ 18 957€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
91 772 € 41 720 € 72 783 € 58 385 € 31 193 € 4 252 € 269 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
90 631 € 40 853 € 71 414 € 56 331 € 27 250 € 3 986 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
90 631€ 40 853€ 71 414€ 56 331€ 27 250€ 3 986€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 141€ 867€ 1 369€ 2 054€ 3 943€ 266€ 269€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-91 772 € -41 350 € -50 722 € -46 547 € -16 436 € 14 705 € -268 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-240 647 € -9 954 € 232 903 € -30 437 € 446 € 4 966 € -814 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 301 € 52 035 € 211 € 480 € 3 282 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 301€ 52 035€ 211€ 480€ 3 282€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-240 647 € -14 255 € 180 868 € -30 648 € -34 € 1 684 € -814 €