Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
87 573 € 83 836 € 44 947 € 39 728 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
16 875 € 5 156 € 9 281 € 13 406 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
16 875 € 5 156 € 9 281 € 13 406 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 875€ 5 156€ 9 281€ 13 406€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
70 698 € 78 680 € 35 666 € 26 322 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
15 654 € 4 160 € 1 758 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
2 628€ 2 878€ 1 470€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
12 170€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
856€ 1 282€ 288€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
55 044 € 74 520 € 33 908 € 26 322 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
55 044€ 74 520€ 33 908€ 26 322€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
87 573 € 83 836 € 44 947 € 39 728 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
72 089 € 70 590 € 22 095 € 13 339 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
47 283€ 19 306€ 8 339€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
19 306 € 45 784 € 8 256 € 8 339 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
15 484 € 13 246 € 22 852 € 26 389 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
8 826€ 14€ 14€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 773€ 6 538€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
6 658 € 13 232 € 19 065 € 19 851 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
88€ 2 005€ 6 023€ 5 593€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
53€ 65€ 204€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
6 196€ 10 145€ 2 328€ 2 352€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
321€ 1 082€ 10 649€ 11 702€