Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HAGARD: HAL, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
79 287 197€ 78 390 627€ 65 980 813€ 38 983 854€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
79 505 722 € 78 599 944 € 66 211 725 € 39 608 528 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
79 153 107€ 78 282 314€ 65 919 906€ 38 899 490€
05
III.
Tržby z predaja služieb
134 090€ 108 313€ 60 907€ 84 364€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
23 403€ 8 233€ 12 118€ 19 705€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
195 122€ 201 084€ 218 794€ 604 969€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
76 131 362 € 75 276 734 € 64 350 913 € 34 776 395 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
62 511 064€ 62 548 423€ 52 648 139€ 30 933 554€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
526 729€ 511 599€ 475 821€ 432 216€
13
C.
Opravné položky k zásobám
31 117€ -25 035€ 110 192€ 402 068€
14
D.
Služby
3 886 783€ 3 846 770€ 3 490 951€ 2 843 547€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
7 598 028 € 6 949 014 € 6 013 961 € 3 484 611 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 997 490€ 4 628 350€ 4 043 286€ 2 366 526€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
462 728€ 403 717€ 301 289€ 169 654€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 866 332€ 1 691 748€ 1 525 671€ 848 102€
19
E.4.
Sociálne náklady
271 478€ 225 199€ 143 715€ 100 329€
20
F.
Dane a poplatky
60 121€ 56 768€ 58 746€ 9 908€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
781 910€ 730 165€ 676 847€ -4 065 279€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
781 910€ 730 165€ 676 847€ -4 065 279€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25 563€ 13 632€ 12 269€ 25 001€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
97 000€ 55 920€ 309 416€ 341 781€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
613 047€ 589 478€ 554 571€ 368 988€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 374 360 € 3 323 210 € 1 860 812 € 4 832 133 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
12 331 504 € 11 508 870 € 9 255 710 € 4 372 469 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 035 € 514 € 1 073 € 2 071 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
784 € 1 778 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
784€ 1 778€
42
XII.
Kurzové zisky
213€ 258€ 1 000€ 270€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
38€ 256€ 73€ 23€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
108 958 € 125 687 € 117 167 € 163 623 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
26 889 € 50 107 € 40 171 € 99 778 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
26 889€ 50 107€ 28 370€ 78 599€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
11 801€ 21 179€
52
O.
Kurzové straty
10 816€ 8 825€ 6 883€ 9 045€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
71 253€ 66 755€ 70 113€ 54 800€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-107 923 € -125 173 € -116 094 € -161 552 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 266 437 € 3 198 037 € 1 744 718 € 4 670 581 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
792 630 € 759 757 € 464 314 € 1 065 213 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
983 955€ 935 076€ 683 977€ 446 278€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-191 325€ -175 319€ -219 663€ 618 935€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 473 807 € 2 438 280 € 1 280 404 € 3 605 368 €