Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.02.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
625 862 € 445 875 € 159 653 € 41 376 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
80 237 € 44 626 € 23 784 € 2 500 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
80 237 € 44 626 € 23 784 € 2 500 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
36 197€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
44 040€ 44 626€ 23 784€ 2 500€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
545 625 € 401 249 € 135 869 € 38 876 €
015
B.I.
Zásoby
285 084€ 277 121€ 58 778€ 18 095€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
214 508 € 123 426 € 76 512 € 14 569 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
176 483€ 86 731€ 66 802€ 10 211€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
6 881€ 12 236€ 8 309€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
31 144€ 24 459€ 1 401€ 4 358€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
46 033 € 702 € 579 € 6 212 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
46 033€ 702€ 579€ 6 212€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
625 862 € 445 875 € 159 653 € 41 376 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
251 301 € 155 332 € 40 186 € 13 045 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
150 332€ 35 186€ 8 045€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
95 969 € 115 146 € 27 141 € 8 045 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
374 561 € 290 543 € 119 467 € 28 331 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
374 561 € 280 144 € 73 449 € 28 331 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
288 275€ 189 761€ 42 903€ 24 072€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
76€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
6 956€ 24 018€ 5 288€ 4 259€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
79 254€ 66 365€ 25 258€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 399€ 46 018€