Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.02.2016
31.12.2016
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
4 899 523 € 3 856 739 € 1 348 873 € 818 073 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
4 898 440€ 3 850 090€ 1 347 192€ 801 733€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 083€ 6 351€ 451€ 14 840€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
700€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
298€ 530€ 1 500€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
4 774 136 € 3 707 525 € 1 310 082 € 807 201 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 310 908€ 3 493 588€ 1 211 801€ 733 626€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
42 810€ 22 797€ 11 769€ 7 081€
11
C.
Služby
397 548€ 175 368€ 79 460€ 65 458€
12
D.
Osobné náklady
3 563€ 3 266€
13
E.
Dane a poplatky
493€ 419€ 519€ 238€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 419€ 10 732€ 5 475€ 500€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
624€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 395€ 1 355€ 434€ 298€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
125 387 € 149 214 € 38 791 € 10 872 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
148 257 € 164 688 € 44 613 € 10 408 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
984 € 892 € 232 € 14 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
984€ 892€ 232€ 13€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 334 € 3 831 € 4 351 € 108 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
931€ 1 205€ 1 685€
32
N.
Kurzové straty
399€ 246€ 589€ -83€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 004€ 2 380€ 2 077€ 191€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 350 € -2 939 € -4 119 € -94 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
122 037 € 146 275 € 34 672 € 10 778 €
36
P.
Daň z príjmov
26 068€ 31 129€ 7 531€ 2 733€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
95 969 € 115 146 € 27 141 € 8 045 €