Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
294 600 € 467 748 € 395 187 € 203 846 € 114 077 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
24 138€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
266 248€ 466 081€ 395 187€ 179 708€ 114 077€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
28 083€ 1 667€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
269€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
288 820 € 460 580 € 391 356 € 198 502 € 112 069 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
19 934€ 32 052€ 25 822€ 11 607€ 926€
11
C.
Služby
218 597€ 405 783€ 350 198€ 184 737€ 110 963€
12
D.
Osobné náklady
746€
13
E.
Dane a poplatky
749€ 593€ 2 456€ 331€ 150€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 740€ 20 169€ 12 880€ 1 797€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
28 000€ 1 983€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
54€ 30€ 30€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
5 780 € 7 168 € 3 831 € 5 344 € 2 008 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
27 717 € 28 246 € 19 167 € 7 502 € 2 188 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
92 € 250 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
92€ 250€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
5 226 € 5 993 € 2 442 € 2 002 € 201 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
4 361€ 3 701€ 541€ 338€
32
N.
Kurzové straty
1€ 4€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
865€ 2 291€ 1 897€ 1 664€ 201€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-5 226 € -5 901 € -2 192 € -2 002 € -201 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
554 € 1 267 € 1 639 € 3 342 € 1 807 €
36
P.
Daň z príjmov
813€ 556€ 1 275€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-259 € 711 € 364 € 2 382 € 847 €