Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
581 366 000€ 611 997 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
872 451 000 € 870 147 000 € 587 788 000 € 587 950 000 € 616 377 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
844 000€ 2 305 000€ 2 235 000€ 2 120 000€ 2 146 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
852 698 000€ 852 594 000€ 568 479 000€ 573 985 000€ 607 414 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 770 000€ 8 644 000€ 6 568 000€ 5 261 000€ 2 437 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
379 000€ 786 000€ 770 000€ 1 029 000€ -533 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 760 000€ 5 818 000€ 9 736 000€ 5 555 000€ 4 913 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
890 489 000 € 890 533 000 € 595 118 000 € 570 691 000 € 596 171 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 742 000€ 3 075 000€ 2 347 000€ 816 000€ 1 683 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
691 611 000€ 694 362 000€ 454 073 000€ 452 028 000€ 479 872 000€
14
D.
Služby
75 254 000€ 74 062 000€ 53 684 000€ 52 448 000€ 52 220 000€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
83 991 000 € 89 462 000 € 66 242 000 € 50 149 000 € 50 833 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
61 708 000€ 69 049 000€ 49 974 000€ 37 465 000€ 39 086 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
17 464 000€ 16 647 000€ 13 119 000€ 9 819 000€ 9 234 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 819 000€ 3 766 000€ 3 149 000€ 2 865 000€ 2 513 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
28 987 000€ 21 012 000€ 7 653 000€ 6 881 000€ 6 987 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 987 000€ 21 012 000€ 7 653 000€ 6 881 000€ 6 987 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 904 000€ 8 560 000€ 11 119 000€ 8 369 000€ 4 576 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-18 038 000 € -20 386 000 € -7 330 000 € 17 259 000 € 20 206 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
93 084 000 € 92 830 000 € 67 948 000 € 77 103 000 € 77 689 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
88 000 € 170 000 € 88 000 € 129 000 € 380 000 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 000 € 28 000 €
42
XII.
Kurzové zisky
85 000€ 142 000€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
88 000€ 129 000€ 380 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 436 000 € 1 031 000 € 520 000 € 407 000 € 345 000 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 757 000 € 189 000 €
52
O.
Kurzové straty
233 000€ 405 000€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
446 000€ 437 000€ 520 000€ 407 000€ 345 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 348 000 € -861 000 € -432 000 € -278 000 € 35 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-20 386 000 € -21 247 000 € -7 762 000 € 16 981 000 € 20 241 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-45 000 € -2 462 000 € -860 000 € 8 583 000 € 5 036 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 0€ 908 000€ 8 036 000€ 7 038 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-45 000€ -2 462 000€ -1 768 000€ 547 000€ -2 002 000€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-20 341 000 € -18 785 000 € -6 902 000 € 8 398 000 € 15 205 000 €