Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
581 366 000 € 611 997 000 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
870 147 000 € 587 788 000 € 587 950 000 € 616 377 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 305 000 € 2 235 000 € 2 120 000 € 2 146 000 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
852 594 000 € 568 479 000 € 573 985 000 € 607 414 000 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 644 000 € 6 568 000 € 5 261 000 € 2 437 000 €
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
786 000 € 770 000 € 1 029 000 € -533 000 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 818 000 € 9 736 000 € 5 555 000 € 4 913 000 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
890 533 000 € 595 118 000 € 570 691 000 € 596 171 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 075 000 € 2 347 000 € 816 000 € 1 683 000 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
694 362 000 € 454 073 000 € 452 028 000 € 479 872 000 €
14
D.
Služby
74 062 000 € 53 684 000 € 52 448 000 € 52 220 000 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
89 462 000 € 66 242 000 € 50 149 000 € 50 833 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
69 049 000 € 49 974 000 € 37 465 000 € 39 086 000 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
16 647 000 € 13 119 000 € 9 819 000 € 9 234 000 €
19
E.4.
Sociálne náklady
3 766 000 € 3 149 000 € 2 865 000 € 2 513 000 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
21 012 000 € 7 653 000 € 6 881 000 € 6 987 000 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 012 000 € 7 653 000 € 6 881 000 € 6 987 000 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 560 000 € 11 119 000 € 8 369 000 € 4 576 000 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-20 386 000 € -7 330 000 € 17 259 000 € 20 206 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
92 830 000 € 67 948 000 € 77 103 000 € 77 689 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
170 000 € 88 000 € 129 000 € 380 000 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
28 000 €
42
XII.
Kurzové zisky
142 000 €
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
88 000 € 129 000 € 380 000 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 031 000 € 520 000 € 407 000 € 345 000 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
189 000 €
52
O.
Kurzové straty
405 000 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
437 000 € 520 000 € 407 000 € 345 000 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-861 000 € -432 000 € -278 000 € 35 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-21 247 000 € -7 762 000 € 16 981 000 € 20 241 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-2 462 000 € -860 000 € 8 583 000 € 5 036 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0 € 908 000 € 8 036 000 € 7 038 000 €
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 462 000 € -1 768 000 € 547 000 € -2 002 000 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-18 785 000 € -6 902 000 € 8 398 000 € 15 205 000 €