Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Andiamo Gelato, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.02.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
350 261€ 634 807€ 595 636€ 469 003€ 323 121€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
350 261 € 634 806 € 595 636 € 469 003 € 323 119 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
293 625€ 632 087€ 592 807€ 465 461€ 321 655€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 332€ 2 719€ 2 752€ 1 961€ 1 178€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
55 304€ 77€ 1 581€ 286€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
371 164 € 629 375 € 591 835 € 477 319 € 349 835 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
102 763€ 235 484€ 254 943€ 238 481€ 196 761€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
86 146€ 109 119€ 99 279€ 69 431€ 50 277€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
158 176 € 260 775 € 212 631 € 151 501 € 93 979 €
16
E.1.
Mzdové náklady
111 139€ 186 475€ 148 126€ 105 965€ 66 645€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
38 698€ 60 028€ 49 781€ 33 680€ 22 768€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 339€ 14 272€ 14 724€ 11 856€ 4 566€
20
F.
Dane a poplatky
56€ 257€ 614€ 184€ 550€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 236€ 22 981€ 22 384€ 17 068€ 8 262€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23 236€ 22 981€ 22 384€ 17 068€ 8 262€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
787€ 759€ 1 984€ 654€ 6€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-20 903 € 5 431 € 3 801 € -8 316 € -26 716 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
106 048 € 290 203 € 241 337 € 159 510 € 75 795 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 831 € 2 519 € 2 417 € 1 397 € 1 366 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 831€ 2 519€ 2 417€ 1 397€ 1 366€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 831 € -2 519 € -2 417 € -1 397 € -1 365 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-22 734 € 2 912 € 1 384 € -9 713 € -28 081 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-22 734 € 2 912 € 1 384 € -10 673 € -28 081 €