Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 5.11.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 218 z roku 2020 11.11.2020
 • Úpadca PAV s. r. o.
  IČO: 50194224
  M.R. Štefánika 862/226
  093 01   Vranov nad Topľou
 • Navrhovatelia Okresný súd Prešov
  Grešova 3
  08042 Prešov
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti PAV s. r. o., so sídlom M.R. Štefánika 862/226, Vranov nad Topľou 093 01, IČO: 50 194 224, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení účinnom do 30.09.2020, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení účinnom do 30.09.2020 v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení účinnom do 30.09.2020 v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 5CbR/17/2020
 • ICS 8120203905
 • Vydal Mgr. Alena Paveleková
 • Vydal FN sudca

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 30.11.2021
Výmaz 23.3.2023

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
11.11.2020
Rozhodnutie Zrušenie Prešov Prešovský