Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OdveziemeVás.sk s.r.o.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.03.2016
31.12.2016
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
199 977 € 118 319 € 76 909 € 26 348 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
196 401€ 118 148€ 76 909€ 26 280€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
3 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
576€ 171€ 68€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
190 605 € 123 663 € 72 317 € 26 482 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
114 056€ 73 479€ 30 361€ 16 188€
11
C.
Služby
20 772€ 16 483€ 23 228€ 3 329€
12
D.
Osobné náklady
30 164€ 21 263€ 8 047€ 1 362€
13
E.
Dane a poplatky
1 436€ 311€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 338€ 10 942€ 10 370€ 5 603€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 275€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
60€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
9 372 € -5 344 € 4 592 € -134 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
61 573 € 28 186 € 23 320 € 6 763 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
335 € 6 867 €
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
335€ 6 867€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
7 501 € 1 700 € 678 € 1 501 €
31
M.
Nákladové úroky
2 225€ 496€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 276€ 1 204€ 678€ 1 501€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-7 166 € 5 167 € -678 € -1 501 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
2 206 € -177 € 3 914 € -1 635 €
36
P.
Daň z príjmov
463€ 822€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
1 743 € -177 € 3 092 € -1 635 €