Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OdveziemeVás.sk s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.03.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
319 107 € 277 160 € 237 305 € 199 977 € 118 319 € 76 909 € 26 348 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
243€ 55 594€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
302 252€ 255 100€ 171 255€ 196 401€ 118 148€ 76 909€ 26 280€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
14 167€ 21 817€ 9 800€ 3 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 688€ 656€ 576€ 171€ 68€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
308 348 € 263 831 € 226 413 € 190 605 € 123 663 € 72 317 € 26 482 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
42 432€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
177 678€ 154 350€ 108 448€ 114 056€ 73 479€ 30 361€ 16 188€
11
C.
Služby
51 624€ 20 834€ 24 766€ 20 772€ 16 483€ 23 228€ 3 329€
12
D.
Osobné náklady
40 960€ 43 591€ 35 930€ 30 164€ 21 263€ 8 047€ 1 362€
13
E.
Dane a poplatky
1 722€ 492€ 1 436€ 311€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 997€ 28 040€ 11 450€ 24 338€ 10 942€ 10 370€ 5 603€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21 376€ 15 294€ 2 880€ 1 275€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
713€ 15€ 60€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
10 759 € 13 329 € 10 892 € 9 372 € -5 344 € 4 592 € -134 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
72 950 € 80 159 € 51 203 € 61 573 € 28 186 € 23 320 € 6 763 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
646 € 335 € 6 867 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
646€ 335€ 6 867€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
10 797 € 13 329 € 10 596 € 7 501 € 1 700 € 678 € 1 501 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 372€ 3 886€ 3 235€ 2 225€ 496€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 425€ 9 443€ 7 361€ 5 276€ 1 204€ 678€ 1 501€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-10 151 € -13 329 € -10 596 € -7 166 € 5 167 € -678 € -1 501 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
608 € 296 € 2 206 € -177 € 3 914 € -1 635 €
36
P.
Daň z príjmov
127€ 62€ 463€ 822€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
481 € 0 € 234 € 1 743 € -177 € 3 092 € -1 635 €