Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ComTherm, s.r.o.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.03.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
10 111 € 4 919 € 6 937 € 8 027 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
10 111 € 4 919 € 6 937 € 8 027 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
114 € 121 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
114€ 121€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
10 111 € 4 919 € 6 823 € 7 906 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
10 111€ 4 919€ 6 823€ 7 906€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
10 111 € 4 919 € 6 937 € 8 027 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
9 611 € 4 919 € 6 457 € 6 886 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-81€ 142€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
4 692 € -223 € 1 457 € 1 886 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
500 € 480 € 1 141 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
480 € 1 141 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
52€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
550€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
480€ 539€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
500€