Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.04.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
11 599 050 € 15 846 € 66 846 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
739€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
11 599 050€ 15 107€ 66 846€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
11 598 613 € 240 € 27 197 € 66 572 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
82 155€ 17 206€ 39 319€
11
C.
Služby
11 516 458€ 240€ 6 590€ 22 237€
12
D.
Osobné náklady
3 394€ 4 904€
13
E.
Dane a poplatky
107€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
-8€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15€ 5€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
437 € -240 € -11 351 € 274 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
437 € -240 € -7 950 € 5 290 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
120 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
120€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
147 € 34 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
147€ 34€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-147 € 86 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
437 € -240 € -11 498 € 360 €
36
P.
Daň z príjmov
92€ 80€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
345 € -240 € -11 498 € 280 €