Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ternet s. r. o.

2018 2017 2016
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.04.2016
31.12.2016
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
152 076 € 61 959 € 1 142 413 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
152 076€ 61 831€ 4 032€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 138 381€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
128€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
300 352 € 348 468 € 1 215 868 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
180€
11
C.
Služby
11 183€ 53 031€ 7 553€
12
D.
Osobné náklady
14€
13
E.
Dane a poplatky
5 495€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
283 513€ 283 513€ 69 261€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 138 381€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 656€ 6 429€ 479€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-148 276 € -286 509 € -73 455 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
140 893 € 8 800 € -3 701 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
2 718 € 2 627 € 829 €
24
X.
Výnosové úroky
2 718€ 2 627€ 829€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
32 574 € 32 521 € 6 022 €
31
M.
Nákladové úroky
32 314€ 32 261€ 5 975€
32
N.
Kurzové straty
1€ 5€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
259€ 255€ 47€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-29 856 € -29 894 € -5 193 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-178 132 € -316 403 € -78 648 €
36
P.
Daň z príjmov
960€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-178 132 € -317 363 € -78 648 €