Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.04.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
89 200 € 40 919 € 17 735 € 6 514 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
37 897 € 8 712 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
37 897 € 8 712 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
37 897€ 8 712€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
50 797 € 31 946 € 17 639 € 6 476 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
8 002 €
039
B.I.5
Tovar
8 002€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
18 588 € 714 € 683 € 351 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
14 497 € 248 € 683 € 351 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
14 497€ 248€ 683€ 351€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 493€ 466€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
598€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
24 207 € 31 232 € 16 956 € 6 125 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 801€ 10 525€ 6 874€ 4 993€
073
B.V.2.
Účty v bankách
13 406€ 20 707€ 10 082€ 1 132€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
506 € 261 € 96 € 38 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
506€ 261€ 96€ 38€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
89 200 € 40 919 € 17 735 € 6 514 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
30 900 € 21 830 € 12 003 € 5 521 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
16 330 € 7 003 € 521 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
16 330€ 7 003€ 521€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
9 070 € 9 827 € 6 482 € 521 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
58 300 € 19 089 € 5 732 € 993 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
72 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
72€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
58 228 € 19 089 € 5 713 € 993 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
17 273 € 4 405 € 2 € 229 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
17 273€ 4 405€ 2€ 229€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 661€ 2 015€ 1 804€ 398€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 911€ 1 284€ 1 141€ 219€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 407€ 3 405€ 2 581€ 147€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
34 976€ 7 980€ 185€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
19€