Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.04.2016
31.12.2016
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
410 851€ 273 596€ 157 701€ 21 474€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
414 852 € 275 913 € 157 701 € 21 474 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
405 718€ 267 825€ 153 051€ 12 824€
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 133€ 5 771€ 4 650€ 8 650€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 167€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 001€ 150€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
394 311 € 259 237 € 148 360 € 20 791 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
327 390€ 215 619€ 125 033€ 10 848€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 243€ 4 000€ 5 273€ 3 775€
14
D.
Služby
19 967€ 16 605€ 2 032€ 3 102€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
29 003 € 20 034 € 15 239 € 2 991 €
16
E.1.
Mzdové náklady
21 143€ 15 280€ 11 360€ 2 230€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
761€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 177€ 4 754€ 3 879€
19
E.4.
Sociálne náklady
683€
20
F.
Dane a poplatky
633€ 191€ 75€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 921€ 1 245€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 921€ 1 245€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 154€ 1 543€ 783€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
20 541 € 16 676 € 9 341 € 683 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
54 251 € 37 372 € 25 363 € 3 749 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
59 € 955 € 272 €
42
XII.
Kurzové zisky
11€ 8€ 6€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
48€ 947€ 266€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 546 € 4 782 € 1 200 € 15 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 432 € 472 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 432€ 472€
52
O.
Kurzové straty
917€ 434€ 119€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 197€ 3 876€ 1 081€ 15€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 487 € -3 827 € -928 € -15 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
12 054 € 12 849 € 8 413 € 668 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 984 € 3 022 € 1 931 € 147 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 984€ 3 022€ 1 931€ 147€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
9 070 € 9 827 € 6 482 € 521 €