Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
29 520 € 29 520 € 30 000 € 25 437 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
29 520 € 29 520 € 30 000 € 25 437 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
540 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
540 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
29 520 € 29 520 € 30 000 € 24 897 €
056
B.IV.1
Peniaze
29 520 € 29 520 € 30 000 € 2 000 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
22 897 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
29 520 € 29 520 € 30 000 € 25 437 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
29 520 € 29 520 € 29 520 € 25 339 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
30 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-480 € -480 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-480 € -4 661 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
480 € 98 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
480 € 96 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
96 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
480 €