Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

888 s.r.o. v konkurze

2021 2020 2018 2017
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
160 505 € 163 045 € 66 660 € 37 925 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
160 505€ 163 045€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
66 660€ 37 925€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
168 665 € 162 102 € 64 583 € 35 189 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
145 274€ 157 322€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
13 137€ 3 731€ 18 975€ 2 395€
11
C.
Služby
10 254€ 1 049€ 44 724€ 32 794€
12
D.
Osobné náklady
762€
13
E.
Dane a poplatky
122€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-8 160 € 943 € 2 077 € 2 736 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-8 160 € 943 € 2 961 € 2 736 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 1€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
136 € 74 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
136€ 74€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-135 € -73 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-8 160 € 943 € 1 942 € 2 663 €
36
P.
Daň z príjmov
198€ 408€ 559€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-8 160 € 745 € 1 534 € 2 104 €