Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 122 957 € 5 441 223 € 1 456 741 € 7 256 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
448 618 € 255 825 € 51 944 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
147 928 € 19 187 € 51 944 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
145 351€ 19 187€ 51 944€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 577€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
300 690 € 236 638 €
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
300 690€ 236 638€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 654 274 € 5 182 384 € 1 396 818 € 7 098 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
121 € 43 €
035
B.I.1
Materiál
121€ 43€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
460 € 1 214 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
460€ 1 214€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
868 397 € 431 669 € 80 989 € 1 695 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
516 057 € 431 669 € 33 955 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
516 057€ 431 669€ 33 955€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
98 542€ 46 955€ 1 500€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
253 477€ 116€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
321€ 79€ 79€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
785 296 € 4 749 458 € 1 315 829 € 5 403 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 088€ 1 167€ 1 014€ 4 922€
073
B.V.2.
Účty v bankách
784 208€ 4 748 291€ 1 314 815€ 481€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
20 065 € 3 014 € 7 979 € 158 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
28€ 16€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
20 037€ 3 014€ 7 963€ 158€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 122 957 € 5 441 223 € 1 456 741 € 7 256 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 706 396 € 1 496 699 € 301 745 € 5 024 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 9 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 9€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-120 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-120 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 491 200 € 297 458 € 15 € -151 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 491 351€ 297 609€ 166€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-151€ -151€ -151€ -151€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
329 696 € 1 193 741 € 296 721 € 175 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
416 561 € 3 944 524 € 1 154 996 € 2 232 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
14 366 € 7 967 € 606 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 644€ 1 633€ 606€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
11 722€ 6 334€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
384 827 € 3 919 341 € 1 148 488 € 2 232 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
191 546 € 3 480 663 € 997 200 € 422 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
191 546€ 3 480 663€ 997 200€ 422€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
47 750€ 850€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
55 303€ 50 261€ 27 025€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
25 326€ 20 514€ 13 325€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
43 160€ 364 980€ 110 938€ 960€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
21 742€ 2 923€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
17 368 € 17 216 € 5 902 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
16 538€ 11 566€ 5 252€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
830€ 5 650€ 650€