Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GOOD ROADS, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 097 096 € 3 443 141 € 2 483 302 € 135 297 € 139 757 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 912 244 € 1 900 711 € 1 864 916 € 22 187 € 29 583 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
2 912 244 € 1 900 711 € 1 864 916 € 22 187 € 29 583 €
012
A.II.1
Pozemky
29 583€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 912 244€ 1 900 711€ 1 864 916€ 22 187€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 184 852 € 1 542 430 € 618 386 € 113 110 € 110 174 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 095 675 € 1 471 948 € 582 015 € 10 546 € 10 217 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 095 675€ 1 471 684€ 581 751€ 5 160€ 5 160€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 520€ 5 057€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
264€ 264€ 3 866€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
89 177 € 70 482 € 36 371 € 102 564 € 99 957 €
056
B.IV.1
Peniaze
89 177€ 70 482€ 36 371€ 102 564€ 99 957€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 097 096 € 3 443 141 € 2 483 302 € 135 297 € 139 757 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 984 750 € 1 583 837 € 609 444 € 93 650 € 102 991 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
3 400 000 € 2 000 000 € 2 000 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
10 000 € 150 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-526 162 € -1 490 556 € -6 350 € 2 841 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
912 € 974 393 € -1 484 206 € -9 341 € 2 991 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 112 346 € 1 859 304 € 1 873 858 € 41 647 € 36 766 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
200 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
200€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
20 621 € 13 280 € 6 869 € 36 430 € 35 649 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 091 725 € 1 846 024 € 1 866 989 € 5 217 € 900 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
943 828€ 1 694 873€ 1 809 025€ 1 769€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
54€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
128 900€ 131 747€ 44 198€ 1 329€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
18 997€ 19 404€ 13 766€ 2 065€ 900€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
17 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
17€