Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GOOD ROADS, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
162 889 255 € 77 884 954 € 43 076 591 € 19 980 € 4 300 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
162 889 255€ 77 884 954€ 43 076 591€ 19 980€ 4 300€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
162 887 483 € 76 908 318 € 44 551 278 € 26 217 € 351 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 074€
11
C.
Služby
160 605 600€ 74 976 206€ 43 665 003€ 1 834€ 202€
12
D.
Osobné náklady
1 661 455€ 1 450 811€ 561 562€ 13 681€
13
E.
Dane a poplatky
16 047€ 23 802€ 11 370€ 111€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
535 181€ 389 423€ 281 194€ 7 396€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
69 200€ 68 076€ 32 149€ 2 121€ 149€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
1 772 € 976 636 € -1 474 687 € -6 237 € 3 949 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
2 283 655 € 2 908 748 € -588 412 € 17 072 € 4 098 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
753 € 2 243 € 9 519 € 2 144 € 57 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
633€ 2 119€ 9 406€ 1 944€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
120€ 124€ 113€ 200€ 57€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-753 € -2 243 € -9 519 € -2 144 € -57 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
1 019 € 974 393 € -1 484 206 € -8 381 € 3 892 €
36
P.
Daň z príjmov
107€ 960€ 901€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
912 € 974 393 € -1 484 206 € -9 341 € 2 991 €