Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 666 410 € 1 654 331 € 1 449 975 € 1 083 829 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 651 254 € 1 638 206 € 1 381 058 € 984 385 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
1 651 254 € 1 638 206 € 1 381 058 € 984 385 €
012
A.II.1
Pozemky
51 911€ 51 911€ 51 911€ 51 911€
013
A.II.2
Stavby
102 711€ 105 907€ 94 042€ 96 485€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
37 023€ 35 925€ 43 792€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 451 829€ 1 444 463€ 1 191 313€ 800 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
7 780€ 35 989€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
14 643 € 15 210 € 68 042 € 99 444 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
-336 €
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
-336€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
7 534 € 13 183 € 22 244 € 13 722 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
6 478 € 11 717 € 21 129 € 2 895 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
6 478€ 11 717€ 21 129€ 2 895€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
543€ 1 466€ 1 115€ 10 827€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
513€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
7 445 € 2 027 € 45 798 € 85 722 €
072
B.V.1.
Peniaze
382€ 542€ 128€ 4 525€
073
B.V.2.
Účty v bankách
7 063€ 1 485€ 45 670€ 81 197€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
513 € 915 € 875 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
513€ 915€ 875€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 666 410 € 1 654 331 € 1 449 975 € 1 083 829 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
17 961 € 17 031 € 16 945 € 11 953 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 348 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 348€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
11 531 € 11 444 € 6 606 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
11 531€ 11 444€ 6 606€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
930 € 87 € 4 991 € 6 953 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 648 449 € 1 637 300 € 1 433 030 € 1 071 876 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
1 648 449 € 1 637 300 € 1 433 030 € 1 071 876 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
1 215 € 2 808 € 3 956 € 4 435 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 215€ 2 808€ 3 956€ 4 435€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
846 960€ 831 960€ 628 960€ 265 480€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
274€ 2 532€ 114€ 1 961€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
800 000€ 800 000€ 800 000€ 800 000€