Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.09.2016
31.12.2016
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
28 543 479€ 24 863 262€ 20 786 122€ 18 258 578€ 16 389 863€ 12 675 415€ 933 762€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
28 653 090 € 25 029 150 € 21 140 023 € 18 267 767 € 16 425 068 € 12 774 387 € 933 762 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
28 543 479€ 24 863 262€ 20 786 122€ 18 258 578€ 16 389 863€ 12 675 415€ 933 762€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
24 250€ 125 102€ 129 864€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
85 361€ 40 786€ 224 037€ 9 189€ 35 205€ 98 972€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
27 902 849 € 24 399 177 € 20 645 551 € 17 855 834 € 16 193 239 € 12 385 843 € 905 678 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
823 298€ 604 802€ 507 928€ 507 950€ 471 762€ 404 283€ 197 128€
14
D.
Služby
21 826 658€ 18 970 377€ 15 511 685€ 13 278 297€ 11 399 545€ 8 629 178€ 619 826€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 844 368 € 4 403 450 € 4 127 882 € 3 703 677 € 3 954 318 € 3 067 278 € 71 773 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 429 521€ 3 139 677€ 2 948 832€ 2 639 049€ 2 824 413€ 2 189 716€ 51 702€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 232 555€ 1 119 105€ 1 048 967€ 940 937€ 1 010 479€ 781 123€ 18 364€
19
E.4.
Sociálne náklady
182 292€ 144 668€ 130 083€ 123 691€ 119 426€ 96 439€ 1 707€
20
F.
Dane a poplatky
1 470€ 1 365€ 1 581€ 1 365€ 5 230€ 1 384€ 9€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
369 771€ 364 526€ 365 920€ 356 751€ 282 236€ 195 276€ 11 797€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
369 771€ 364 526€ 365 920€ 356 751€ 282 236€ 195 276€ 11 797€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
28 597€ 46 370€ 123 204€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 687€ 8 287€ 7 351€ 7 794€ 80 148€ 88 444€ 5 145€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
750 241 € 629 973 € 494 472 € 411 933 € 231 829 € 388 544 € 28 084 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 893 523 € 5 288 083 € 4 766 509 € 4 472 331 € 4 518 556 € 3 641 954 € 116 808 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
35 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
35 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
35€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 385 € 8 438 € 15 124 € 18 242 € 14 803 € 9 373 € 888 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
6 000 € 6 143 € 12 722 € 16 526 € 11 728 € 6 707 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
5 164€ 5 499€ 12 605€ 16 526€ 11 728€ 6 707€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
836€ 644€ 117€
52
O.
Kurzové straty
1€ 7€ 3€ 9€ 128€ 36€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 384€ 2 288€ 2 399€ 1 707€ 2 947€ 2 630€ 888€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 385 € -8 438 € -15 124 € -18 242 € -14 803 € -9 373 € -853 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
741 856 € 621 535 € 479 348 € 393 691 € 217 026 € 379 171 € 27 231 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
161 962 € 145 752 € 87 316 € 84 789 € 48 711 € 82 526 € 10 311 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
137 643€ 152 915€ 72 810€ 56 779€ 26 519€ 23 025€ 67 992€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
24 319€ -7 163€ 14 506€ 28 010€ 22 192€ 59 501€ -57 681€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
579 894 € 475 783 € 392 032 € 308 902 € 168 315 € 296 645 € 16 920 €