Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DEKRET Holz s.r.o.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.08.2016
31.12.2016
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
1 038 671 € 1 076 135 € 1 102 998 € 219 153 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 038 671€ 1 075 641€ 1 102 319€ 219 153€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
494€ 679€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
962 655 € 1 013 442 € 1 034 496 € 203 822 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
894 046€ 952 887€ 987 831€ 199 821€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 762€ 5 632€ 4 383€ 777€
11
C.
Služby
23 957€ 12 650€ 18 094€ 1 754€
12
D.
Osobné náklady
29 569€ 32 007€ 21 084€ 1 127€
13
E.
Dane a poplatky
229€ 114€ 655€ 342€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 965€ 8 965€ 1 494€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 127€ 1 187€ 955€ 1€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
76 016 € 62 693 € 68 502 € 15 331 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
115 906 € 104 966 € 92 690 € 16 801 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
12 €
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
12€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
1 309 € 1 411 € 2 131 € 26 €
31
M.
Nákladové úroky
1 140€ 1 088€ 1 621€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
169€ 323€ 510€ 26€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 309 € -1 399 € -2 131 € -26 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
74 707 € 61 294 € 66 371 € 15 305 €
36
P.
Daň z príjmov
16 501€ 13 472€ 14 476€ 3 483€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
58 206 € 47 822 € 51 895 € 11 822 €