Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FELIFI, s.r.o. [zrušená]

2017 2016
01.01.2017
31.12.2017
01.10.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
54 350 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
24 500 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
24 500 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
24 500 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
29 850 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
29 850 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
29 850 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
54 350 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-480 € 5 328 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000 € 5 000 €
029
A.II.
Kapitálové fondy
250 €
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
-5 000 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-480 € 78 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
480 € 49 022 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
480 € 49 022 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
480 € 22 €
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
49 000 €