Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TSG SLOVAKIA s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.10.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
65 557 € 107 233 € 169 500 € 28 264 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
53 418€ 104 607€ 149 143€ 27 464€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
10 800€ 20 000€ 800€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 339€ 2 626€ 357€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
57 154 € 147 081 € 174 910 € 29 258 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
17 182€ 73 345€ 83 488€ 9 416€
11
C.
Služby
10 251€ 39 046€ 43 254€ 7 179€
12
D.
Osobné náklady
2 406€ 17 242€ 16 626€ 3 390€
13
E.
Dane a poplatky
973€ 3 157€ 4 921€ 1 873€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 473€ 12 083€ 9 218€ 1 494€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 907€ 16 319€ 4 678€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 962€ 2 208€ 1 084€ 1 228€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
8 403 € -39 848 € -5 410 € -994 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
25 985 € -7 784 € 22 401 € 10 869 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
9 € 52 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
9€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
52€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-8 € -52 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
8 403 € -39 856 € -5 410 € -1 046 €
36
P.
Daň z príjmov
18€ 970€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
8 385 € -39 856 € -5 410 € -2 016 €