Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VČELÁRSKE DRUŽSTVO TOKAJ v likvidácii [zrušená]

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.05.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.10.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
770 € 770 € 1 250 € 1 250 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
770 € 770 € 1 250 € 1 250 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
770 € 770 € 1 250 € 1 250 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
770 € 770 € 1 250 € 1 250 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
770 € 770 € 1 250 € 1 250 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
770 € 770 € 770 € 1 250 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
1 250 € 1 250 € 1 125 € 1 125 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
1 250 € 1 250 € 1 250 € 1 250 €
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-125 € -125 €
029
A.II.
Kapitálové fondy
125 € 125 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-480 € -480 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-480 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
480 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
480 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
480 €