Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Feraregula s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.11.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 513 893 € 5 692 515 € 117 973 € 779 843 € 0 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
192 486€ 5 684 426€ 0€ 779 843€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
8 089€ 117 951€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 321 407€ 22€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 486 567 € 5 679 699 € 11 240 € 875 091 € 0 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
173 226€ 5 671 900€ 0€ 545 347€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
11
C.
Služby
24 946€ 7 799€ 11 240€ 329 744€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 288 395€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
27 326 € 12 816 € 106 733 € -95 248 € 0 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-5 686 € 12 816 € 106 711 € -95 248 € 0 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
88 388 € 13 791 € 4 422 € 11 554 € 0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
88 388€ 13 791€ 4 422€ 11 554€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
126 198 € 32 810 € 3 004 € 465 € 0 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
69 525€ 27 585€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
56 673€ 5 225€ 3 004€ 465€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
0 € -37 810 € -19 019 € 1 418 € 11 089 € 0 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-10 484 € -6 203 € 108 151 € -84 159 € 0 €
36
P.
Daň z príjmov
4 558€ 0€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
0 € -10 484 € -6 203 € 103 593 € -84 159 € -480 €